Политика за защита на личните данни

Вие сте тук

Осъзнаваме колко е важна защитата на личните ви данни и затова като отговорна и коректна компания обработваме само необходимите ни данните и въз основа на приложимото законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и Закона за защита на личните данни.

Какви ваши данни събираме и обработваме, на какво основание и с каква цел

Събраните при поръчка на сайта forma-vita.bg лични данни от задължителните полета от формата за поръчка като име, фамилия, държава, град, пощенски код, адрес за доставка, е-мейл адрес, телефон се използват за обработване и изпълнение на направената от Вас поръчка. Тези данни обработваме на основание договорно отношение с Вас, възникнало с поръчката. За целите на доставка на поръчаните от Вас продукти, тези данни биват споделяни с фирма Спиди АД, чиито куриерски услуги използваме и с която сме в договорни отношения.(повече за тяхната политика за защита на лични данни на https://www.speedy.bg).

- в гаранциония срок на продукта(ако сте закупили няколко продукта – на този продукт с най-дълга гаранция), но не по-малко от 6 години - в  този случай съхраняваме данните за данъчни и счетоводни цели на основание изпълнение на наше задължение по закон. Ако срокът за съхранение и използване на данните се определя от гаранционния срок(т.е. срокът е повече от 6 години), целта за обработване на данните е осъществяване от наша страна на поетия ангажимент за гаранционно обслужване на закупените от Вас продукти по договорните ни отношения.

- при желание от Ваша страна да Ви бъде издадена фактура като физическо лице, ние съхраняваме и обработваме вашите имена, ЕГН и адрес за данъчни и счетоводни цели и ги обработваме на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството - за срок от 10 години, считано от 1 януари на периода, следващ отчетния период. В случай, че желанието Ви е фактурата да бъде издадена на юридическо лице – тогава обработваме данните – имена на МОЛ отново на основание задължение по закон и в същия срок(10 години). Ние не използваме тези данни за други цели и не ги споделяме с други лица, фирми или организации освен със съответните държавни органи в определените в закона случаи(например, НАП).

Когато ни пишете на нашия е-мейл за връзка или ни се обаждате по телефона - предоставените лични данни (е-мейл адрес, имена, евентуално телефон, длъжност във фирмата, ако се обаждате от името на юридическо лице или организация) обработваме само и единствено за отговор на запитването Ви на основание преддоговорно отношение или договорно отношение - ако причината за контакт с нас е направена от Вас поръчка. Тези данни в случай, че не направите поръчка, ги съхраняваме в срок до 6 месеца, след което те ще бъдат изтрити.

С цел нормалното функциониране и защита сигурността на сайта, както и осигуряване на по-добро потребителско изживяване сайтът forma-vita.bg използва "бисквитки" и проследява IP адрес. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя.  Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, не позволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някои продукт в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава forma-vita.bg. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен уебсайта и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя.

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции на сайта да не бъдат активни, например поръчването на продукти от сайта. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни.

По Ваше желание и с изрично Ваше съгласие ние можем да използваме е-мейл адреса ви, за да Ви изпращаме нашия електронен бюлетин с новини, промоции, специални предложения, като съхраняваме и използваме е-мейл адреса Ви до оттегляне на съгласието Ви/отписването ви за получаване на електронния бюлетин. Отново на основание дадено съгласие можем с цел участие в организирани от нас игри, томболи, конкурси с награди  да обработваме вашите имена и е-мейл адрес, евентуално и телефон за връзка, като тези данни ще съхраняваме до 1 месец след приключване на играта/томболата/конкурса. И в двата случая Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието си, като от този момент нататък ние ще преустановим използването на тези данни и те ще бъдат изтрити. До момента на оттеглянето на съгласието Ви тези данни са били обработвани от нас законосъобразно на основание дадено от Вас съгласие.

Сайтът forma-vita.bg е предназначен за ползване(включително извършване на поръчка на продукти) само и единствено от пълнолетни лица, т .е. навършили 18 години. Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате сайта forma-vita.bg, включително да направите поръчка(с произтичащото от това предоставяне на Ваши лични данни) без писмено разрешение от Вашите родители или настойници, което следва да ни изпратите преди поръчката и въобще преди да започнете да използвате сайта. Форма вита България АД като администратор на данни не събира и не обработва лични данни на непълнолетни лица, знаейки, че те са непълнолетни. В случаите, в които сме били подведени или от нас е бил скрит фактът, че лицето е непълнолетно, не носим отговорност за каквито и да е било обстоятелства и вреди, възникнали в следствие на това подвеждане.

Като администратор на лични данни, ние от Форма вита България АД  сме предприели необходимите технически и организационни мерки с цел защита на личните ви данни и привеждане на дейността ни в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права

Съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, субектът на данни има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Глоуб индъстрис ЕООД при ползване от него на онлайн магазина forma-vita.bg, както и на корекция на тези лични данни, ако те не са точни или верни, както и на изтриване при наличие на необходимите условия и предпоставки за това; на възражение срещу използването на личните данни, както и право да иска ограничаване на използването им.

Координати за връзка с нас:

Съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679  Ви предоставяме координати за контакт с нас като администратор:

Форма Вита България АД, ЕИК 115870481

Тел.: 032/ 646 640

Е-мейл: office@forma-vita.bg

 

Органът в България, който следи за спазването на приложимото законодателство за защита на личните данни в България, е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Forma vita facebookCall Forma vita